LA BBC HA FET UN VIDEO CASTELLER A VILAFRANCA

Foto: un 3 de 7 de Tirallongues de Manresa descarregat en presencia dels verds a Vilafranca.

Manresa, 27 juny 2011.

La corporació britànica de difusió, The British Broadcasting Corporation -BBC- ens que agrupa la radio i televisió pública britànica, té posat a la web un vídeo casteller fet a Vilafranca. La BBC fa uns mini reportatges sobre coses poc conegudes de molts indrets del mon. Un dels reportatges que va fer l'any passat és sobre els castells dels castellers.

LA BBC EN LA WEB PRESENTA LA NOTICIA DE LA SEGÜENT MANERA:

Close-Up: Catalonia's human towers
D'aprop: Castells de Catalunya.

This BBC News series focuses on aspects of life in countries and cities around the world. What may seem ordinary and familiar to the people who live there can be surprising to those who do not.
Aquestes series de noticies de la BBC es fixen en aspectes de la vida en països i ciutats de tot el mon. El què pot semblar habitual i familiar a la gent que viu allà pot sorprendre als qui no hi viuen.

It is one of Catalonia's more unusual spectacles - and now the region has applied for the tradition of building a Castell, or human tower, to be inscribed on Unesco's list of examples of "intangible cultural heritage".

És un dels espectacles més estranys de Catalunya- I ara la regió ha demanat que la tradició de fer castells o torres humanes consti en la llista del Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.

A common sight at Catalonian festivals, castells can be up to 10 human storeys high, with a small child usually being placed on the top. Teams compete to create the most elaborate construction, in a tradition which is believed to date back to the 18th Century.
A simple vista en les actuacions catalanes, els castells poden arribar a una altura de 10 pisos humans, amb canalla generalment situada al cap damunt, les colles rivalitzen per fer la més elaborada construcció en una tradició que es creu es remunta al segle 18.

Sarah Rainsford went along to the festival in the town of Vilafranca to find out more.
Sarah Raiundsford va passar per l'actuació de la ciutat de Vilafranca per esbrinar-ne més.

Font: BBC.

Veure el video AQUI - BBC: Human Towers


ANAR A INICI

FESTA MAJOR DE SÚRIA DEL 24 DE JUNY AL 17 DE JULIOL

Manresa, 26 juny 2011.

Súria és un municipi de la comarca del Bages situat a 15 km de Manresa amb una altitud de 326 metres i situat a la vora del riu Cardener, al peu de la carretera C-55 que comunica Manresa cap a Solsona. Actualment Súria té uns 6.000 habitants.

ANAR A INICI
PATUM PATUM PATUM PATRIMONI MUNDIAL

Manresa, 22 juny 2011.

LA PATUM DE BERGA PATRIMONI MUNDIAL
Berga is the capital of the -comarca- county of Berguedà located at Barcelona area, Catalonia.
Berga is famous for its traditional festival of "La Patum", a celebration that occurs every Corpus Christi. Now, LA PATUM is on untill next Sunday June 26th.
Bear in mind that La Patum is ( like human towers ) a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, according to the UNESCO statement.

ANAR A INICIGRAN AMBIENT A PLAÇA I BON DEBUT DELS CASTALLERS DE SOLSONAManresa 20 juny 2011.

Els castellers de Solsona estrenen camisa groga, color oficial de la camisa de la colla solsonina. Per aquesta gran ocasió, els Castellers de Solsona han comptat amb la companyia de dues colles: els Salats de Súria i els Margeners de Guissona.

ANAR A INICILES GRALLES DE TIRALLONGUES


Manresa, 12 juny 2011.

MUSIC AND CASTELLS

• LA GRALLA: Is a reed instrument of the oboe family with a typical length of 35 centimetres, though this may vary according to the type of GRALLA.
• EL TABAL: Is a type of drum, made of varying materials and of varying sizes.
• LA GRALLA I EL TABAL: The displays by CASTELLERS are always accompanied by the music of the GRALLES and drums for two principal reasons: on the one hand, to guide the CASTELLERS on the progress of the CASTELL being raised and, on the other, to herald the beginning and end of the display.

MELODIES

• TOC DE ENTRADA: This melody is played when the COLLA arrives at the place of the display and to announce when the display is about to begin.
• TOC DE CASTELLS: Is the most important melody and is played when the CASTELL is being building up.
• TOC DE VERMUT: This melody indicates that the display is over.

Apart from these three melodies the GRALLES and TABALER/S often play a diverse range of popular traditional songs.


MUSIQUE ET CASTELLS

• LA GRALLA : C’est un instrument de musique de la famille du hautbois. Il a une longueur de plus ou moins 35 centimètres même si celle-ci peut changée puisqu’il existe plusieurs genres de gralla.
• EL TABAL : C’est un genre de tambour fait en matières diverses et de différentes dimensions.
• LA GRALLA I EL TABAL : Les représentations castelleres sont toujours accompagnées de musiques de gralles i tabals qui ont deux objectifs principaux : - D’une part, ils guident les castellers dans leur évolution de castell. - D’autre part, ils égaient la fête avant et après la représentation.

MÉLODIES

• Toc de entrada : Cette mélodie est jouée quand on arrive sur le lieu de la représentation pour faire savoir que la représentation est sur le point de commencer.
• Toc de castells : C’est la mélodie la plus importante et c’est celle qui est toujours jouée quand on réalise un castell.
• Toc de vermut : C’est la mélodie qui indique la fin de la représentation.

En plus de ces 3 mélodies, les gralles et le tabaler ont l’habitude d’interpréter différentes chansons traditionnelles populaires.


MUSIK UND CASTELLS

• LA GRALLA: Musikinstrument, das mit der Oboe verwandt ist. Ist 35 cm lang. Die Länge kann aber variieren, da es verschiedene Typen von gralles gibt.
• EL TABAL: Trommeltyp verschiedener Materialien und verschiedener Größen.
• LA GRALLA I EL TABAL: Castells-Vorfürungen werden immer mit der musik von Gralles und Tabals begleitet. Die Musik hat zwei Ziele: erstens die castellers (Menschen) bei dem Bau des Castells zu führen und zweitens das Fest am Anfang und Ende musikalisch zu untermalen.

MELODIEN

- Toc d’entrada: Die Melodie wird gespielt, bevor die Vorführung beginnt. Sie gilt als Anfangssignal.
- Toc de Castells: Sie ist die Hauptmelodie und wird während der Vorführung eines Castells gespielt.
- Toc de Vermut: Diese Melodie wird am Ende der Vorführung gespielt.

- Normalerweise und außerdem von diesen drei Melodien, spielen die Grallers und Tabalers andere verschiedene herkömmliche Volkslieder.


VIDEO GRALLES HUMAN TOWERS TEAM TIRALLONGUES MANRESA


12 DE JUNY ELS CASTELLERS DE VILAFRANCA ACTUARAN A LA PATUM DE LA PIETAT

Manresa, 7 juny 2011.

La Patum del carrer de la Pietat és una Patum de barri, prèvia a la Patum oficial, amb un to marcadament infantil-Jove. En realitat aquesta Patum de la Pietat serveix de pròleg de la Patum oficial encadenant-se els actes d'una amb l'altre. El dia clau de la Patum de Berga és sempre el dia de Corpus, tot i que les activitats de la Patum van molt més enllà d'un únic dia.

AGERMANAMENT DE LA PATUM I ELS CASTELLS

Objectivament la Patum de Berga i els Castells no tenen cap similitud, són dues manifestacions culturals ben diferents però, si que tenen una característica en comú: són dues activitats incorporades per la UNESCO al Patrimoni Immaterial de la Humanitat. I aquesta característica es traduirà en l'agermanament entre la Patum i els Castells. Per aquest motiu, la gent de Berga ha convidat als Castellers de Vilafranca a fer-hi una actuació el diumenge 12 de juny a les 6 de la tarda a la plaça Sant Pere en motiu de la Patum de la Pietat.

ANAR A INICI